Advocatenbureau Vandevelde & Heytens is een polyvalent kantoor dat rechtshulp biedt aan iedereen. Bij ons vindt u gegarandeerd de advocaat voor uw juridisch probleem of geschil. We zijn een middelgroot kantoor en kiezen resoluut voor een persoonlijke aanpak. Nauwgezet en transparant. Zo bent u zeker dat uw zaak in goede handen is.

Maak kennis met ons team
Office

Vandevelde & Heytens

Wij bieden u rechtshulp bij al uw gerechtelijke procedures. Dat doen onze advocaten door voor u te pleiten bij de rechter — in alle Belgische rechtbanken en gerechtshoven. Toch eindigt niet elk probleem of geschil voor de rechtbank. Gelukkig maar, want aanslepende en dure procedureslagen zijn niet ons ding. En zeker het uwe niet. Daarom putten we alle andere middelen uit voor het zover komt. Hoe? Door u correct advies te geven en te bemiddelen waar het kan.

Ons kantoor is gevestigd in Zelzate, provincie Oost-Vlaanderen, net onder de Nederlandse grens. Ook Nederlandse particulieren en ondernemingen vinden gemakkelijk de weg naar ons advocatenbureau. En onze advocaten hebben een ruime ervaring met hen. Zo vertegenwoordigen we vaak Nederlandse cliënten in de Belgische rechtbanken. En maken we hen wegwijs in de Belgische wetgeving en rechtspraak.

Onze tarieven

U vermijdt graag financiële verrassingen. Prima. Want die hebt u nooit bij Vandevelde & Heytens. Omdat uw advocaat al van bij het eerste contact glasheldere afspraken maakt over de kosten en honoraria.

Vanaf 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld op de website zijn BTW exclusief.

Honoraria

Het honorarium of ereloon is het uurtarief dat uw advocaat vraagt voor de tijd die hij presteert aan uw dossier. Bij Vandevelde & Heytens is dat meestal tussen 110 en 130 euro per uur (op basis van de werkelijk gepresteerde tijd). Toch kan het uurtarief ook minder of meer zijn naargelang van de aard, moeilijkheid of dringendheid. Doet u vaker een beroep op onze advocaten voor gelijkaardige dossiers? Dan stellen we u een vast bedrag voor, in plaats van het uurtarief.

Kosten

Boven op het honorarium betaalt u ook de kosten. Die omvatten zowel de algemene kosten, voor ons kantoor en secretariaat, als de kosten die eigen zijn aan uw dossier. Voor parkeren, vertalingen of telefoongesprekken kunnen we de kostprijs vooraf niet doorgeven. Toch houden we u precies op de hoogte van elke kost die we voor uw zaak maken. Voor een aantal andere kosten hanteren we heldere tarieven:

  • opstarten van een nieuw dossier: € 75,00
  • opstellen en versturen van een brief of e-mail: € 10,00
  • opstellen en versturen van een aangetekende brief: € 17,00
  • dactylografie (andere dan brieven): € 10,00 per blad
  • fotokopieën: € 0,30 per blad
  • verplaatsingen: € 0,50 /km
  • archivering : € 50,00