Transparantie van bij het eerste contact

U vermijdt graag financiële verrassingen. Prima. Want die hebt u nooit bij Vandevelde & Heytens. Omdat uw advocaat al van bij het eerste contact glasheldere afspraken maakt over de kosten en honoraria. Gaat het om een privézaak? Dan kunt u die afspraken ook vastleggen in een modelcontract.

Vanaf 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld op de website zijn BTW exclusief.

Honoraria meteen duidelijk

Het honorarium of ereloon is het uurtarief dat uw advocaat vraagt voor de tijd die hij presteert aan uw dossier. Bij Vandevelde & Heytens is dat meestal tussen 100 en 125 euro per uur (op basis van de werkelijk gepresteerde tijd). Toch kan het uurtarief ook minder of meer zijn naargelang van de aard, moeilijkheid of dringendheid. Het honorarium voor úw zaak? Dat spreekt u klaar en duidelijk af met uw advocaat bij de start.

Formules op maat van uw zaak

Soms baseert uw advocaat zijn honorarium op de waarde van uw zaak. Dat is bijvoorbeeld zo bij invorderingsdossiers. Doet u vaker een beroep op onze advocaten voor gelijkaardige dossiers? Dan stellen we u een vast bedrag voor, in plaats van het uurtarief.

Klaarheid over uw kosten

Boven op het honorarium betaalt u ook de kosten. Die omvatten zowel de algemene kosten, voor ons kantoor en secretariaat, als de kosten die eigen zijn aan uw dossier. Voor parkeren, vertalingen of telefoongesprekken kunnen we de kostprijs vooraf niet doorgeven. Toch houden we u precies op de hoogte van elke kost die we voor uw zaak maken. Voor een aantal andere kosten hanteren we heldere tarieven:

  • opstarten van een nieuw dossier: 60,00 EUR;
  • opstellen en versturen van een brief of e-mail: 10,00 EUR;
  • opstellen en versturen van een aangetekende brief: 17,00 EUR;
  • uittikken van dagvaardingen, besluiten … : 10,00 EUR per pagina;
  • fotokopieën: 0,25 EUR per pagina;
  • verplaatsingen: 0,4 EUR/km;
  • archivering : 20-100 EUR;

Betaal gespreid

Spreidt u graag uw kosten? Goed: wij werken met een systeem van voorschotten. Zo kent u op elk moment precies uw kostenplaatje. En betaalt u naarmate uw dossier vordert. Als uw zaak is afgelopen, krijgt u een gedetailleerd overzicht van de kosten en honoraria.

Rechtsbijstand nodig?

Contacteer ons, we helpen u graag verder .

Vandevelde & Heytens

Westkade 19
B-9060 Zelzate

Tel.: +32 (0) 9 345 76 46
Fax: +32 (0) 9 345 58 74


www.vandevelde-heytens.be